GEMEENTEBELANG

"Verantwoord, daadkrachtig en lokaal!"

GEMEENTEBELANG

"Verantwoord, daadkrachtig en lokaal!"

Van de fractievoorzitter

Terugblik begroting

Afgelopen woensdag heeft de raad de begroting voor 2018 vastgesteld. Het was verrassend om te zien hoe deze begroting werd omarmd door bijna alle fracties.
Het was goed dat tijdens het debat de inhoud centraal stond. Geen chagrein maar een constructieve houding vanuit de raad op de voorstellen van het college en omgekeerd.
Met recht kunnen we zeggen dat er een dijk van een begroting ligt voor het laatste jaar van deze raadsperiode.

We hebben een begroting die toekomst bestendig is, doordat er flinke investeringsruimte is gecreerd die nog niet “geclaimd” is. Een begroting waarin ook nog eens wensen zijn opgenomen die werden aangedragen door verschillende fracties en de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de huisvesting van het VMBO van het Etty Hillesum Lyceum, extra middelen voor onkruidbestrijding, extra middelen voor stimulering van de economie, investering in de duurzaamheidsagenda, extra middelen voor geluidsbescherming Bathmen en de verbouwing van het Burgerweeshuis.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Gemeentebelang aangegeven dat we ons zullen inzetten voor een solide financiële huishouding met een structureel sluitende begroting. Die belofte zijn we nagekomen. De financiële positie van de gemeente Deventer is de afgelopen 4 jaar flink verbeterd. Met dank aan onze onvermoeibare wethouder Liesbeth Grijsen die de afgelopen jaren flink de handen op de knip heeft gehouden. Het was zeker niet makkelijk. Zo hebben we besluiten gerespecteerd, die door de vorige gemeenteraad zijn genomen. We hebben de projecten afgemaakt, met alle consequenties vandien. We hebben er veel taken van de Rijksoverheid bij gekregen die veel risico’s met zich mee brachten. En dan was er ook eens de recessie. Ondanks alles is er ruimte geweest om te investeren in de samenleving. Zo zijn kunstgrasvelden aangelegd en heeft Lettele het prachtige culturhus De Spil gerealiseerd.

Is het dan allemaal Hosanna? Nee dat niet. Onder meer het bedrijventerrein A1 vraagt om aandacht. Ondanks de aantrekkende economie zien wij nog geen stormloop op de kavels. Het wordt tijd dat daar een extra impuls voor komt! Misschien zijn de kavelprijzen wat aan de hoge kant en zijn we daardoor niet concurerend genoeg.
Ook in het sociaal domein en op het gebied van bijstandsuitkeringen zijn er zorgen. Ook de kansen voor kinderen in armoede willen we optimaliseren. Op ons initatief is hiervoor een motie ingediend, die door de voltallige raad werd gesteund.
De leefbaarheid in kernen kan ook nog wel een extra stimulans gebruiken. Daarvoor hebben we de motie 'Toekomstbestendige kern Loo" Ingediend. Hiermee willen we een interactief proces op gang brengen om de kern Loo leefbaar tehouden voor de toekomst. Ook deze motie werd raadsbreed aangenomen.
Al met al denk ik dat we terug kunnen kijken op een goede begrotingvergadering en een mooi resultaat.

“Verantwoord, daadkrachtig en lokaal” is de naam van het programma, waarmee we op 19 maart 2014 de grootste fractie van Deventer zijn geworden. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het vertrouwen dat heel inwoners van Deventer ons hebben geschonken, waar te maken. Ik zie uit naar het komend jaar, waarin zal blijken of de kiezer onze inzet waardeert en we verder kunnen werken aan het verwezenlijken van de idealen van Gemeentebelang.

Van de wethouder

Goed nieuws!

De begroting 2018-2022 van de gemeente Deventer ziet er goed uit. In de afgelopen jaren is er hard aan getrokken om de financiën op peil te krijgen en nu is er ruimte om meerjarig te investeren. Hiermee kunnen we bouwen aan een gezonde toekomst. Het voorstel van het college is mede gebaseerd op wensen uit de raad.

Bij de start van deze coalitieperiode is er naast een solide financiële positie aandacht gevraagd voor duurzaamheid, openbare ruimte en economie. Dit zijn ook de thema’s waarvoor de komende jaren investeringsbudget beschikbaar komt. Maar dat kan alleen als we onze kerntaken goed uitvoeren. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor een goede transformatie van de zorg. Dit heeft Deventer de titel 'Gouden gemeente' opgeleverd. Deze aandacht voor de zorg blijft ook de komende jaren een belangrijk speerpunt.

Als de begroting door gemeenteraad ongewijzigd wordt vastgesteld, komt er geld beschikbaar waarmee het VMBO in Deventer kan verbouwen en ook nieuwe huisvesting kan realiseren. Hierbij wordt ook de investering in nieuwe gymzalen meegenomen.
Ook het realiseren van geluidsmaatregelen bij Bathmen komt een stap dichterbij nu er door gemeente en provincie gezamenlijk 2,4 miljoen euro beschikbaar is gesteld. 
Om de economie (zowel in stad, bedrijventerreinen als ook het platteland) te versterken, komt de komende jaren 250.000 per jaar beschikbaar. Voor de openbare ruimte is in de vorige begroting en ook bij de voorjaarsnota extra geld beschikbaar gesteld. Om een inhaalslag te maken in kwaliteitsniveau komt er eenmalig extra geld bij. De komende jaren wordt jaarlijks 150.000 euro uitgetrokken om een goede regierol te kunnen vervullen op gebied van duurzaamheid.

Raadsfractie Gemeentebelang

Fractie voorzitter

Alie Zandstra

Fractie voorzitter

Algemene zaken

mw. A. Zandstra-Keijl (Alie)
Baarhorsterdijk 16
7437 RH Bathmen
Telefoon: 0570 - 542761
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
Het buitengebied

Lees meer

Wethouder

Liesbeth Grijsen

Wethouder

 

mw. E.G. Grijsen (Liesbeth)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Raadslid

Marcel Elferink

Raadslid

Financiën en cultuur

dhr. M.W.H. Elferink (Marcel)
Deventerweg 52a
7437 BK Bathmen
Telefoon 0570 - 542992
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 1: Binnenstad/De Hoven

Lees meer

Raadslid

Harry ten Have

Raadslid

Ruimtelijke ordening en onderwijs

dhr. H.A.M. ten Have (Harry)
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar
Telefoon: 0570-532000/06-51346628
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 3: Voorstad

Lees meer

Raadslid

Erik Stegink

Raadslid

Veiligheid en Duurzaamheid

dhr. T.W. Stegink (Erik)
Oudendijk 9a
7437 SL Bathmen
Telefoon 0573-221346
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 2: Zandweerd

Lees meer

Raadslid

Marco Schoemans

Raadslid

Sociaal domein

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)
Merel 8
7423 EH Deventer
Telefoon: 0570-657394/ 06-51855647
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 6: Colmschate Noord/Vijfhoek
wijk 7: Colmschate Zuid

Lees meer

Raadslid

Wilma Schreur

Raadslid

Bestuurlijke vernieuwing

mw. W.F. Schreur (Wilma)
Kanaaldijk-West 23 A
7433 PS Schalkhaar
Telefoon: 0570-627460/06-21572734
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 5: Keizerlanden/Borgele Platvoet

Lees meer

Raadslid

Bas van Swighem

Raadslid

(sinds 21 september 2016)

dhr. B. van Swighem (Bas)
Hemeltjesweg 4
7434 PH Lettele
Telefoon: 06-20390042
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Raadslid

Erik Smeenk

Fractieopvolger

 

dhr. G.H. Smeenk (Erik)
IJsseldijk 40
7431 RE Diepenveen
Telefoon: 06 28946468
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Gemeentebelang Deventer